POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Poštovani sugrađani,Opštinska uprava opštine Žabari obaveštava vas da je otpočela sa radom na izradi Nacrta Odluke o budžetu opštine Žabari za 2021. godinu.U cilju transparentnog trošenja sredstava, neophodno je da i vi aktivno učestvujete u budžetskom procesu.Mišljenje naših sugrađana je putokaz za budućnost naše opštine.Aktivna…