PREDLOG ZA PRVI REBALANS BUDŽETA OPŠTINE ZA 2021. GODINE

Opština Žabari poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni odluke o budžeta opštine Žabari za 2021. godini , kao i da daju svoje predloge i primedbe.

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 01.02.2021. godine do 02.03.2021. godine.

Microsoft word dokumenti

PDF format dokumenta