POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Opština Žabari poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga za Drugi rebalans Budžeta opštine Žabari za 2020. godinu, kao i da daju svoje predloge i primedbe.

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 27.08.2020. godine do 15.09.2020. godine.

Organ nadležan za davanje informacija u vezi sa stanjem u oblasti na koje se odnosi predloženi predlog Drugog rebalansa Budžeta opštine Žabari za 2020. godinu je Odeljenje za budžet i finansije, a lice zaduženo za davanje informacija i objašnjenja učesnicima javne rasprave o predloženim rešenjima je Ivković Nadica, tel. Br. 012/250-130.

Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Opština Žabari, Kneza Miloša 103, 12374 Žabari, sa naznakom „Za javnu raspravu o predlogu za Drugi rebalans Budžeta za 2020. godinu”, neposredno preko pisarnice opštinske uprave opštine Žabari ili elektronskom poštom na adresu: sozabari @ ptt.rs  sa naznakom „Za javnu raspravu o predlogu za Drugi rebalans Budžeta za 2020. godinu”, najkasnije do 15.09.2020. godine do 12 časova.

Formular za predlog, primedbe i sugestije može se podići na Pisarnici opštinske uprave opštine Žabari ili na napred navedenoj e-mail adresi.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana i zainteresovane javnosti biće održan 16.09.2020. godine (SREDA) u sali Skupštine opštine Žabari u ulici Kneza Miloša 103, sa početkom u 11 časova.

Predlog za Drugi rebalans Budžeta opštine Žabari za 2020. godine objavljen je na zvaničnom sajtu opštine Žabari i na oglasnoj tabli opštine Žabari.


 

Online slanje sugestija

    Poruka je spremna za slanje