ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога за Други ребаланс Буџета општине Жабари за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 27.08.2020. године до 15.09.2020. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на које се односи предложени предлог Другог ребаланса Буџета општине Жабари за 2020. годину је Одељење за буџет и финансије, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Ивковић Надица, тел. Бр. 012/250-130.

Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком „За јавну расправу о предлогу за Други ребаланс Буџета за 2020. годину”, непосредно преко писарнице општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: sozabari @ ptt.rs  са назнаком „За јавну расправу о предлогу за Други ребаланс Буџета за 2020. годину”, најкасније до 15.09.2020. године до 12 часова.

Формулар за предлог, примедбе и сугестије може се подићи на Писарници општинске управе општине Жабари или на напред наведеној е-маил адреси.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 16.09.2020. године (СРЕДА) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 11 часова.

Предлог за Други ребаланс Буџета општине Жабари за 2020. године објављен је на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.


 

Oнлине слање сугестија

    Порука је спремна за слање