Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Žabari za 2019

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i  47/2018), Odeljenje za budžet i finansije Opštine Žabari donosi

PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA  U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE ŽABARI ZA 2019. GODINU