Obaveštenje za građane

Poštovani sugrađani,

Opštinska uprava opštine Žabari obaveštava vas da je otpočela sa radom na izradi Odluke o prvoj izmeni i dopuni
odluke budžetu opštine Žabari za 2021. godinu.

U cilju transparentnog trošenja sredstava, neophodno je da i vi aktivno učestvujete u budžetskom procesu. Mišljenje naših
sugrađana je putokaz za budućnost naše opštine.

Aktivna uloga građana najbolje će nam pokazati kako da ubuduće kreiramo naše aktivnosti i kako da sredstva budžeta koristimo u cilju dobrobiti svih nas.