Jaвна расправа – нацрт одлуке о буџету општине

15.10.2019. Обавештење о почетку припреме Нацрта Одлуке о буџету за 2020. годину  08.11.2019. Позив за јавну расправу Нацрт буџета 2020, 08-11-2019 Образац за сугестије на Нацрт Буџета 08-11-2019.НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.