Komunalna inspekcija i inspekcija za drumski saobraćaj i puteve

Plan inspekcijskog nadzora Komunalne inspekcije za 2019. godinu i pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva
Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za drumski saobraćaj za 2019. godinu i pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva

Izveštaj o radu 2017
Plan inspekcijskog nadzora za 2018

 

 kancelarija broj 12

 telefon broj 012/250-130 lokal 23

064/81-33-224.

JN 30/2018 Odluka o dodeli ugovora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDU OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova
Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

06-2-2019. Odluka o dodeli ugovora Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

23-1-2019.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 30/2018

23-1-2019 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

23-1-2019 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 30/2018

25-12-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU 30/2018
25-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 30/2018

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu
Izveštaj o radu za 2017. godinu

Kancelarija broj 16,

kontakt telefon 012/250-130, lokal 18

064/81-33-217.

Građevinska inspekcija

 

kancelariji boj 16,

na telefon 012/250-130, lokal 18

064/81-33-217,

JAVNI POZIV za finansiranje redovnih potreba iz Pravilnika o kategorizaciji sportova

Na osnovu člana 141.3akona o sportu(Službeni glasnik RS“br.24/11,99/2011. i dr.zakon),Pravilnika o dodeli sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Žabari , Komisija za sport opštine Žabari raspisuje dana 12.01.2019.godine

JAVNI POZIV

Za finansiranje redovnih potreba iz Pravilnika o kategorizaciji sportova, kriterijumima i postupka dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Žabari

I
Predmet ovog poziva je raspodela sredstava za 2019 godinu za redovan program .Redovan program u ukupnom iznosu od 5.950.000,00 dinara ,kojim se zadovoljavaju sledeći interesi u oblasti sporta u okviru redovnih programa .

II
Redovan program obuhvata :
Organizacija sportskih takmičenja od značaja za jedinicu lokalne samouprave Učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u međuokružnim,republičkim,saveznim i evropskim takmičenjima,
Sprečavanje negativnbih pojava u sportu(doping,nasilje i nedolično ponašanje), Izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja,
Unapređenje rekreativnog sporta

III
Pravo učešća imaju nosioci programa, pod uslovom da:
Su članovi Sportskog saveza opštine Žabari
Su upisani u registar nedležnih organa
Imaju sedište na teritoriji opštine žabari
Posluju na nedobitnoj osnovi,
Nisu u postupku likvidacije ,stečaja i pod zabranom obavljanja delatnosti,
Nemaju blokadu poslovnog računa.
Namaju poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
U poslednje dve godine nisu pravnosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.
Uz prijavu na javni poziv ,nosilac programa je dužan da priloži:

Popunjen Aplikacioni formular predložen od komisije za sport opštine Žabari,
Izjavu o ispunjenosti uslova iz stava tri ovog poziva,overenu od strane odgovornog lica.

V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave.
Obrazac prijave biće dostavljen svim sportskim klubovima članovima Sportskog saveza opštine Žabari.
Obrazac prijave na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sport opštine Žabari,preko kancelarije Sportskog saveza lično ili poštom, na adresu Sportskog saveza opštine Žabari,ul.Kneza Miloša bb, 12374 Žabari.

Žabari, 12.01.2019. godine

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract
on PPP with elements of concession
With
regard to
collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to
collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality
of Zabari

 

Deadline for submission of bids:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at least by 12:00 hours

Public opening:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at 13:00 hours

Contact persons

Contact person: Milena Vasić, e-mail:             jn.zabari AT gmail.com

JAVNI POZIV broj: 2/2018

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora
o JPP sa elementima koncesije
za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine
Žabari

14-1-2019.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA – OTVORENI POSTUPAK BR. 2/2018

14-1-2019. J A V N I P O Z I V broj: 2/2018 – otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije

 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS do 12;00 časova

Javno otvaranje: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS u 13:00

objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 1 od 11. januara 2019. godine.

JN 29/2018 Zaključen ugovor

  1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine
  2. Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine
  3. Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.

 

28