Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

    Уколико желите мапе бољег квалитета или имате сугестије посетите доле наведени линк на коме се се налази образац за сугестије. https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o  

МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Број: 119-01-00098/2021-09 Датум: 29. март 2021. године Београд Немањина 22 – 26

Процена утицаја на животну средину 2021

22-3-2021. Обавештење о донетој одлуци којом се утврђује да није потребна проценa утицаја пројекта на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ улица Гајева број 31 04-3-2021. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину привредног друштва “ДОРАДО“ д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ…

Јавни позив– Грађевински радови на реконструкцији објекта Центра за социјални рад у Жабарима.

12-3-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 03-03-2021Javni poziv – prečišćeni tekst Centar za socijalni rad Žabari 26-2-2021 Javni poziv – prečišćeni tekst 26.02.2021. 22-2-2021 Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama 12-02-2021  Javni poziv – Грађевински радови на реконструкцији објекта Центра за социјални рад…

Инспеција за заштиту животне средине документи за 2021 годину

Годишњи план инспекције за заштиту животне средине ОУ Жабари_2021. Сагласност Kоординационе комисије ЗЖС_2021. Сагласност Министарства ЗЖС_08.12.2020.