ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе општине Жабари на основу члана 24, 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ…

Процена утицаја на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Студија процене утицаја на животну средину пројекат  Отпадне гуме     Остала обавештења из ове области