U Žabarima: Usvojen drugi rebalans budžeta

Na sednici lokalnog parlamenta u Žabarima, kojom je predsedavao Dejan Adamović, usvojen je drugi rebalans budžeta kojim se povećavaju ukupni prihodi i primanja, ali i rashodi i izdaci, u ukupnom iznosu od 3.674.899 dinara, tako da stanje budžeta nakon ove promene…

Konstituisana je Skupština opštine Žabari

Konstituisana je Skupština opštine Žabari 4

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Žabari održana je u četvrtak 20. avgusta. Zasedanje je  zbog pandemije korona virusa i trenutne epidemiološke situacije održano u holu Osnovne škole „Dude Jović“.Na sednici kojoj  je prisustvovalo 36 od 37 odbornika najpre su izabrani članovi…

Odluka o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu

Na osnovu člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu („Službeni glasnik RS „, br. 95/2018), člana 6, člana  7. člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013…