Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину

На основу члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину („Службени гласник РС „, бр. 95/2018), члана 6, члана  7. члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013…