Решење о именовању  директора ЈКП Комуналац  Жабари  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.  године, донела је      Р Е Ш Е Њ Е о именовању  директора Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари       Именује се Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца,  на  функцију  директора Јавног  комуналног…