Projekat za unapređenje socijalne infrastrukture i saradnja između javnog i civilnog sektora

Projekat za unapređenje socijalne infrastrukture i saradnja između javnog i civilnog sektora 1

Na osnovu ugovora o donaciji koji je potpisan između Kancelarije Ujedinjenih Nacija za projektne usluge (UNOPS) i Opštine Žabari, UNOPS-EUPRO-2018-GRANT-042, Bolji život za sve, (broj: 560-15/2018-01 od 22.10.2018. godine), započeta je realizacija projekta za unapređenje socijalne infrastrukture i saradnja između…

MAGISTRALNI GASOVOD GRANICA BUGARSKE-GRANICA MAĐARSKE

MAGISTRALNI GASOVOD GRANICA BUGARSKE-GRANICA MAĐARSKE 2

Skupština Republike Srbije je donela Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanju dokumentacije radi realizacije izgradnje magistalnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske kojim je utvrđen javni interes za izgradnju ovog gasovoda.Prema utvrđenoj trasi, gasovod će…