Konkurs za dodelu materijalne pomoći porodicama učenika i studenata

Konkurs za dodelu materijalne pomoći porodicama učenika i studenata 1

Konkurs za dodelu materijalne pomoći porodicama učenika i studenata sa područja opštine Žabari za školsku 2020/2021.KONKURS  TRAJE od 12.1. do 26.1.2021.godineMaterijalna pomoć se dodeljuje studentima koji se školuju na državnim fakultetima i višim školama, kao i učenicima državnih srednjih škola…

„Rezultati Konkursa za najbolji sonet i najbolju pesmu za decu“ Centra za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“

NAGRAĐENE  PESMEna konkursu za književnu nagradu „Vojislav Ilić Mlađi“za 2020. godinu SONETI„Da li još majka plače“ – šifra „Zapadno od raja“ – najbolji sonet – Jovan N. Bundalo, Beograd SONETI ZA ZBORNIK – koji će biti objavljen u oktobru 2022. godine„Grešni sonet“…

K O N K U R S  za književnu nagradu

K O N K U R S  za književnu nagradu 2

Centar za kulturu„Vojislav Ilić– Mlađi“ Žabariraspisuje: K O N K U R Sza književnu nagradu„Vojislav Ilić -Mlađi“U dve kategorije– neobjavljeni sonet i– neobjavljenu pesmu za decuNajviše tri pesme, otkucane u tri primerka,slati pod šifrom na adresu:Centar za kulturu„Vojislav Ilić-Mlađi“12374 Žabari,Najkasnije do…

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova u 2020. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova u 2020. godini 3

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 18.06.2020. objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju…

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROGRAMA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROGRAMA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA 4

Komisija za sprovođenje postupka izbora programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta opštine Žabari, raspisuje:JAVNI POZIV ZA IZBOR PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJEREALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA I FINANSIRA SE IZ BUDŽETAOPŠTINE ŽABARI U 2020. GODINIPREUZMITE…

Javni konkurs za sredstva crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama

Javni konkurs za sredstva crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama 5

18-3-2020.Rešenje o dodeli sredstava1. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim  verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Žabari.2. Pravo učešća na dodelu sredstava putem Javnog konkursa imaju crkve i…

KONKURS ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI

KONKURS ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI 7

K O N K U R S ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI PORODICAMA UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE ŽABARI ZA ŠKOLSKU 2019/2020.godinuMaterijalna pomoć se dodeljuje studentima koji se školuju na državnim fakultetima i višim školama, kao i učenicima državnih srednjih…