Dozvoljava se rad robnih (buvljih) pijaca na teritoriji opštine Žabari

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari dana 07.04.2021. godine, donosi N  A  R  E  D  B  UIDozvoljava se radrobnih (buvljih) pijaca na teritoriji opštine Žabari, koje su obustavile rad po Naredbi štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari…

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ŽABARI

Na osnovu člana 82. Statuta opštine Žabari („Sl. glasnik opštine Žabari“, br. 1/2019), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br….