PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ŽABARI

PLAN PRIMENE  MERA ZA  SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ŽABARI 1

Na osnovu člana 82. Statuta opštine Žabari („Sl. glasnik opštine Žabari“, br. 1/2019), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br….