ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПЛАН ПРИМЕНЕ  МЕРА ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 1

На основу члана 82. Статута општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 1/2019), а у вези са чланом 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр….

Забрањује се окупљање на јавним местима

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и Наредбе о забрани…

Препоручује се ношење заштитних маски

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 2. Уредбе…