Општинско веће до 2020.

Надлежност и организација Општинског већа општине Жабари регулисана је Законом о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС “, број 129/07). Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и девет чланова општинског већа, чији је број утврђен статутом…

Одборници 2016-2020

Марија Илић из Породина, Миодраг Филиповић из Ореовице, Марија Милошевић из Симићева, Саша Беговић из Жабара, Саша Марковић из Породина, Небојша Илић из Свињарева, Звездан Томић из Витежева, Горан Јовић из Брзохода, Сања Љиљановић из Породина, Момир Благојевић из Четережа,…