Процена утицаја на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Студија процене утицаја на животну средину пројекат  Отпадне гуме     Остала обавештења из ове области