Javni poziv za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana

17.7.2018.  Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava 17.7.2018. – Odluka o izboru programa i dodeli sredstava iz budžeta opšine Žabari 06.7.2018. Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa udruženja građana za 2018. godinu 06.7.2018. Rešenje o odbacivanju prijava     17.5.2018. Na osnovu čl….

Sabor harmonikaša

Tradicionalno meštani Sibnice u Opštini Žabari, praznik Vidovdan slave od 2005., a od ove godine, uz pomoć lokalne samouprave, Mesne zajednice, Centra za kulturu i Turističke organizacije rešili su da za Vidovdan organizuju Sabor harmonikaša. Prvu manifestaciju posvećenu harmonici otvorio…

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva – Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, objavilo je konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja, za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog…

PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA NEOPASNOG OTPADA 

Grupa za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Žabari, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US RS, 24/11, 121/12, 42/13…