Sabor harmonikaša

Tradicionalno meštani Sibnice u Opštini Žabari, praznik Vidovdan slave od 2005., a od ove godine, uz pomoć lokalne samouprave, Mesne zajednice, Centra za kulturu i Turističke organizacije rešili su da za Vidovdan organizuju Sabor harmonikaša. Prvu manifestaciju posvećenu harmonici otvorio…

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva – Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, objavilo je konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja, za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog…

PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA NEOPASNOG OTPADA 

Grupa za objedinjenu proceduru, Odeljenja za privredu urbanizam i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Žabari, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US RS, 24/11, 121/12, 42/13…

Odluka o izmeni odluke broj 02-3/2018-01 od 19.04.2018.godine

Komisija za dodelu sredstava – projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“ formirana od strane Opštinskog veća opštine Žabari je na osnovu člana 7.Pravilnika o dodeli sredstava – Projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“ broj 10-17 od 26.01.2017.godine i raspisanog Javnog…

Obaveštenje

Zbor verskog praznika Uskrsa, opština Žabari neće raditi od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa  6,7,8 i 9.aprila. Prvi radni dan posle praznika je utorak 10. april.     Svim građanima koji slave, želimo srećan praznik