Одлука о измени одлуке број 02-3/2018-01 од 19.04.2018.године

Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“ формирана од стране Општинског већа општине Жабари је на основу члана 7.Правилника о додели средстава – Пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари“ број 10-17 од 26.01.2017.године и расписаног Јавног…

Асфалтирање пута у насељу Тићевац

У оквиру пројекта „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница“ у насељу Тићевац, укупне вредности око 6,4 милиона динара са ПДВ-ом из буџета општине Жабари. Асфалтиран је пут дужине 538 метра и ширине 4 метра. Извођач…

Обавештење

Збор верског празника Ускрса, општина Жабари неће радити од Великог петка закључно са другим даном Ускрса  6,7,8 и 9.априла. Први радни дан после празника је уторак 10. април.     Свим грађанима који славе, желимо срећан празник

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2018. годину

Драги суграђани и суграђанке, Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана. Грађански буџет представља сажет и јасан приказ…

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) уређено је регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката,…

Општина Жабари

Општина Жабари је општина у Браничевском округу на североистоку Србије. По подацима из 2004. општина заузима површину од 264 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 21963 ha, а на шумску 1628 ha). Центар општине је насеље Жабари. Општина Жабари…