Pomoć u kući

Pomoć u kući 1

Predsednik Opštine Žabari Jovan Lukić i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Žabari Marina Milošević, potpisali su ugovor o poveravanju pružanja usluge „Pomoć u kući“ Centru za socijalni rad.

U budžetu Opštine Žabari obezbeđena su sredstva za realizaciju ovog ugovora u okviru Projekta „Pomoć u kući za odrasle i stare“ u ukupnom iznosu od oko 5,73 miliona dinara, a od toga 3 miliona dinara iz budžeta Opštine i 2,73 miliona dinara iz namenskih transfera.

U okviru projekta biće upošljeno 13 radnika, 11 gerontodomaćica, vozač i stručni radnik – rukovodilac službe.

Ugovor je zaključen na period od osam meseci, a realizacija ovog projekta počeće 1. maja. Ovom uslugom pružaće se pomoć u kući odraslim i starim licima na teritoriji opštine Žabari kojima je takva pomoć neophodna.