OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06,

69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i  člana  1  Odluke  o  određivanju  nadležnog  organa  za  sprovođenje  postupka  davanja  u  zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine ŽABARI» broj 13/2016), Predsednik opštine ŽABARI je dana 17.01.2019. godine, doneo

 

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI ŽABARI
i raspisuje

 

 

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŽABARI

 

I

– Predmet javnog nadmetanja –

 

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini ŽABARI u sledećim katastarskim opštinama:

 

PREUZMITE DOKUMENT:

 

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA