OBAVEŠTENJE o akciji suzbijanja komaraca

 

      Dana 17. maja 2018. godine biće sprovedena akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Žabari za prolećni tretman u 2018 .godini.

Suzbijanje komaraca biće izvedena sa zemlje, na otvorenim porvšinama, sredstvima, koji su bezopasni za ljude i životnu sredinu tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva neće biti potrebne, i to sledećim vrstama tretmana:

  1. Larvicidni biološki tretman sa zemlje i
  2. Adulticidni hemijski tretman odraslih formi sa zemlje.

  Upozoravaju se pčelari da budu u pripravnosti, jer preparati koji se primenjuju mogu nepovoljno delovati na pčele. 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŽABARI

 Obaveštenje o akciji suzbijanja komaraca

                                                                             NAČELNIK

                                                                    Nebojša Milovanović