KONKURS za književnu nagradu „Vojislav Ilić -Mlađi“

KONKURS za književnu nagradu „Vojislav Ilić -Mlađi“ 1

Centar za kulturu

 

„Vojislav Ilić– Mlađi“Žabari

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za književnu nagradu

„Vojislav Ilić -Mlađi

U dve kategorije

– najbolji sonet i

– najbolja dečija pesma

Najviše tri pesme, otkucane u tri primerka,

Slati pod šifrom na adresu:

Centar za kulturu

„Vojislav Ilić-Mlađi“

12374 Žabari,

Najkasnije do28.09.2018.god.

sa naznakom„za konkurs“.

Najuspešniji radovi biće objavljeni

na sajtu Opštine Žabari.

 

Telefon za informacije:012/250-145 i 012/250-230