Javni poziv za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana

17.7.2018.  Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

17.7.2018. – Odluka o izboru programa i dodeli sredstava iz budžeta opšine Žabari

06.7.2018. Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa udruženja građana za 2018. godinu

06.7.2018. Rešenje o odbacivanju prijava

 

 


17.5.2018.

Na osnovu čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“,br.51/09, 99/2011), čl. 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana za dodelu sredstava iz budžeta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari “,br.8/2018) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor programa od javnog interesa koje realizuju Udruženja građana i finansira se iz budžeta opštine Žabari u 2018. godini, br. 40-01/2018-01 od 16.05.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka izbora programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta opštine Žabari, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE
REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA I FINANSIRA SE IZ BUDŽETA
OPŠTINE ŽABARI U 2018. GODINI

1.PREDMET JAVNOG KONKURSA
Pozivaju se sva udruženja građana da dostave programe od javnog interesa koje realizuju i koji se finansiraju iz budžeta opštine Žabari, u ukupnom iznosu od 1.490.000,00 dinara (slovima: miliočetristotinedevedesethiljadadinara), predviđenih Odlukom o budžetu opštine Žabari za 2018. godinu („Službeni glasnik opštine Žabari“, br. 14/2017 i 1/2018) i to:

-program 5 – poljoprivredni i ruralni razvoj, ekonomska klasifikacija 4819-Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 200.000,00 dinara,
-program 11 – socijalna i dečija zaštita, ekonomska klasifikacija 4819- Dotacije  nevladinim organizacijama u iznosu od 400.000,00 dinara,
-program 13 – razvoj kulture i informisanja, ekonomska klasifikacija 4819-Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 100.000,00 dinara,
-program 14 – razvoj sporta i omladine, ekonomska klasifikacija 4819- Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 350.000,00 dinara.
-program 16 – politički sistem lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 4819- Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 440.000,00 dinara.

DETALJE KONKURSA I OBRASCE PREUZMITE OVDE