JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na osnovu člana 6. do 9. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i  davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda  („Sl. glasnik RS“ br.16/2018), člana 13. i 16. Odluku o pribavljanju, raspolaganju, korišćenju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Žabari ( “ Službeni glasnik opštine Žabari “,broj 8/2017) , člana 7. do 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Žabari ( “ Službeni glasnik opštine Žabari “, broj 12/2017) i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u javnoj svojini opštine Žabari, broj: 464-6/2019-01 od 11.02.2019.godine,  Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora na kojima opština Žabari ima pravo javne svojine objavljuje:

JAVNI OGLAS
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA
IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA