JAVNI OGLAS O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na osnovu člana 6. do 9. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br.16/2018), člana 13. i 16. Odluku o pribavljanju, raspolaganju, korišćenju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Žabari ( “ Službeni glasnik opštine Žabari “,broj 8/2017) , člana 7. do 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Žabari ( “ Službeni glasnik opštine Žabari “, broj 12/2017) i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u javnoj svojini opštine Žabari, broj: 464-4/2018-01 od 27.03.2018.godine i broj:464-12/2018-01 od 30.10.2018.godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora na kojima opština Žabari ima pravo javne svojine objavljuje:

JAVNI OGLAS
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA
IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I PREDMET OGLASA

A. PRVO OGLAŠAVANJE:
Raspisuje se javni oglas za izdavanje u zakup na određeno vreme ( 2 godine ) poslovnih prostora ( u viđenom stanju ) u naseljima opštine Žabari, na kojem ima pravo javne svojine ima opština Žabari, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to:
Žabari
1. Poslovni prostor (lokal), površine 30,00m2 i 9,00m2 – dve prostorije , nalazi se na adresi Kneza Miloša 58 u prizemlju;
2. Poslovni prostor (lokal), površine 16,00m2 – jedna prostorije , nalazi se na adresi Kneza Miloša 80;
Aleksandrovac
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 103,72m2 – lokal u nastavku zgrade MZ Aleksandrovac , nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića;
2. Poslovni prostor (lokal-menjačnica), površine 30,00m2 – lokal u nastavku zgrade MZ Aleksandrovac , nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića;
Vlaški Do
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 68,44m2 –, nalazi se u zgradi Doma kulture;
2. Poslovni prostor (lokal), površine 68,44m2 –, nalazi se u zgradi Doma kulture.

B. DRUGO OGLAŠAVANJE:
Raspisuje se javni oglas za izdavanje u zakup na određeno vreme ( 2 godine ) poslovnih prostora ( u viđenom stanju ) u naseljima opštine Žabari, na kojem ima pravo javne svojine ima opština Žabari, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to:

Oreovica
1.Poslovni prostor (lokal A), površine 65,00m2 , sa magacinom površine 65,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 1155, ulica Kralja Petra I;
2.Poslovni prostor (lokal B), površine 65,00m2 , sa magacinom površine 65,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 1155, ulica Kralja Petra I;
Porodin
1. Poslovni prostor (lokal A), površine 60,00m2 , sa magacinom od 33,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture. k.p.br. 7314, ulica Maršala Tita;
2. Poslovni prostor (lokal B), površine 60,00m2 , sa magacinom od 33,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 7314, ulica Maršala Tita;
3. Poslovni prostor (lokal), površine 25,00m2 , sa prostorijom iza lokala od 30,50m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 7314, ulica Maršala Tita;
4. Poslovni prostor (lokal), površine 20,00m2 , sa magacinom od 20,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 7314, ulica Maršala Tita;
Brzohode
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 94,40m2 , sa sanitarnim čvorom i magacinom, nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 3090/1, ulica Svetog Save;
2. Poslovni prostor (lokal), površine 6,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 3090/1, ulica Svetog Save;
Viteževo
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 100,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 1838;
2. Poslovni prostor (lokal), površine 50,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p. br. 1838;
Tićevac
1. Poslovni prostor (lokal), površine 25,00m2 , sa magacinskim prostorima od 10,00m2 i 32,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 937;
Četereže
1. Poslovni prostor (lokal), površine 55,25m2 , sa terasom od 38,50m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 906/1, ulica Stanoja Glavaša;
2. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 52,80m2 , sa sanitarnim čvorom, nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 906/1, ulica Stanoja Glavaša;
Sibnica
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 50,40m2 , sa terasom od 30,00m2 i magacinom od 32,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 788, ulica Školska;
Gornja Livadica
1. Poslovni prostor (lokal), površine 40,00m2 , sa magacinom od 20,00m2 i terasom od 37,50m2 , nalazi se na k.p.br. 2554/2;
Mirijevo
1. Poslovni prostor (lokal), površine 39,00m2 , sa magacinom od 24,00m2 i podrumom od 8,75m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 940;
2. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 52,00m2 , nalazi se u zgradi Mesne zajednice, k.p.br. 940;
Svinjarevo
1. Poslovni prostor (lokal), površine 32,24m2 , sa magacinom od 26,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 497;
Simićevo
1. Poslovni prostor (lokal), površine 26,50m2 , nalazi se u zgradi Mesne zajednice, k.p.br. 10525, ulica Sime Simića;
2. Poslovni prostor (lokal), površine 80,30m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 10187/1, ulica Sime Simića;
3. Poslovni prostor (lokal), površine 5,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 10187/1, ulica Sime Simića.
Aleksandrovac
1. Poslovni prostor (lokal A), površine 25,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 8417, ulica Aleksandra Obrenovića;
2. Poslovni prostor (lokal B), površine 25,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 8417, ulica Aleksandra Obrenovića;
3. Poslovni prostor (lokal), površine 8,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 8417, ulica Aleksandra Obrenovića;
4. Poslovni prostor (lokal C), površine 25,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture, k.p.br. 8417, ulica Aleksandra Obrenovića;
5. Poslovni prostor (lokal), površine 20,00m2 , nalazi se u zgradi Autobuske stanice, ulaz iz ulice Omladinske, k.p.br. 8447, ulica Omladinska;
6. Poslovni prostor (lokal), površine 25,00m2 , nalazi se u zgradi Mesne zajednice Aleksandrovac, ulaz iz ulice Mite Apotekara, k.p.br. 8543, ulica Mite Apotekara;
Polatna
1. Poslovni prostor (lokal-kafana), površine 33,00m2 , nalazi se u zgradi Doma kulture. k.p.br. 1686.

II USLOVI

Namena poslovnih prostora: trgovina na malo, ugostiteljstvo, turizam i druge uslužne delatnosti koje ne zagađuju životnu sredinu i ne proizvode buku iznad dozvoljenog nivoa.
Obaveza ponuđača je da u Ponudi navede delatnost kojom želi baviti u zakupljenom poslovnom prostoru.
Zakupac ne može da izda poslovni prostor u podzakup drugom licu.
Najniža ponuđena cena za poslovni prostor u naselju Žabari je 400,00 dinara po m2 za period od mesec dana, u naseljima Vlaški Do, Aleksandrovac, Oreovica, Simićevo, Gornja Livadica i Porodin je 300,00 dinara po m2 za period od mesec dana a za naselja Četereže, Brzohode, Mirijevo, Svinjarevo, Tićevac, Sibnica i Viteževo je 200,00 dinara po m2 za period od mesec dana.
Najniža ponuđena cena za magacinski prostor, podrum i terasu umanjuje se za 50% od najniže ponuđene cene za poslovni prostor.
Obaveza zakupca je da pored zakupnine snosi troškove za potrošnju električne energije,komunalne usluge i drugo.
Podnosilac ponude je obavezan da uplati depozit u iznosu od 20% od ponuđene cene.
Zakupnina se plaća u dinarima i to do 10-og u mesecu za tekući mesec.
Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena depozit se uračunava u zakup, a ostalim ponuđačima se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda na račun koji je ponuđač u obavezi da navede u svojoj ponudi.
Najpovoljniji ponuđač je obavezan da kod potpisivanja Ugovora dostavi dve blanko Menice kao garant za redovno izmirenje preuzetih obaveza.
Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako svojom krivicom ne zaključi ugovor u utvrđenom roku iz poziva za zaključenje ugovora a opštinsko veće poziva sledećeg ponuđača sa najvišom ponuđenom cenom na zaključenje ugovora.
Pravo na učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora ima privredni subjekat, pod uslovom da je kod nadležnog organa registrovano za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen, u roku od dve godine pre objavljivanja oglasa za javno nadmetanje, odnosno prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora i da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen. Pravo na učešće u prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora nemaju članovi Komisije, bivši zakupci koji nisu izmirili svoje obaveze, odnosno dugovanja prema Opštini po osnovu neplaćenih zakupnina i drugih troškova vezanih za zakup poslovnog prostora, ili po osnovu neplaćenih obaveza prema LPA-a, kao i učesnici prethodnog postupka za davanje u zakup poslovnog prostora koji su, nakon što su predloženi, odnosno određeni za zakupca, odustali od zakupa.
Oglas će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora po postupku prikupljanja zatvorenih ponuda javnim oglasom koji će biti objavljen internet stranici opštine Žabari (www.zabari.org.rs), oglasnim tablama opštinske uprave Žabari i mesnih zajednica na teritoriji opštine Žabari i štampanom mediju “Reč naroda“.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine (najviša ponuđena zakupnina).
Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodnu datu ponudu. Komisija će otvoriti ponude i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača, primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.
Komisija dostavlja svim ponuđačima pismeno obaveštenje o rezultatima sprovedenog postupka.
Zakupac stupa u posed poslovnog prostora po zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koga u ime opštine zaključuje Predsednik opštine Žabari.

III OBAVEZNA SADRŽINA PONUDE

Prijava, odnosno ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži za preduzetnike: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj a za pravna lica, naziv i sedište, overenu kopiju rešenja o upisu radnje, odnosno pravnog lica u registar nadležnog organa, overenu kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, overenu kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, iznos zakupnine koja se nudi, dokaz o uplati depozita i to na sledeći način:
Primalac:Opština Žabari
Svrha uplate: Uplata depozita za zakup poslovne prostorije broj _____________ (iz oglasa)
Broj račun: 840-65640-21, poziv na broj: 97 38 117
Iznos depozita: ___________ dinara ,
dokaz da je podnosilac prijave, odnosno ponude izmirio zakupninu, ukoliko je bio zakupac poslovnog prostora, naznaku poslovne prostorije za koju podnosi prijavu, odnosno ponudu (redni broj iz oglasa), punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude se odbacuju.

IV NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za zakup poslovnog prostora broj _________ ( redni broj poslovnog prostora iz ovog Oglasa ), NE OTVARAJ, na sledeću adresu: OPŠTINA ŽABARI, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora na kojima opština Žabari, Kneza Miloša broj 103, 12374 Žabari. Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude, sa adresom i kontakt telefonom.

V ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana javnog oglašavanja predajom Ponude na pisarnici opštinske uprave Žabari ili dostavom putem pošte na gore navedenoj adresi.

VI VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno dana 23.11.2018.godine u 10,00 sati u sali Skupštine opštine Žabari. Podnosioci ponuda imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda lično ili putem svojih ovlašćenih zastupnika koji moraju imati uredna ovlašćenja koja će se proveravati.
Pregled poslovnih prostora može se izvršiti u periodu od 13.11. do 21.11. 2018. godine uz prethodnu najavu licu za kontakt kako bi se dogovorilo vreme obilaska.
Sve bliže informacije o poslovnom prostoru, koji je predmet ovog oglasa, mogu se dobiti kod osobe za kontakt : Predrag Tasić, telefon 012/250-130, lokal 19 ili 064/81-33-266.

Broj: 464 – 12 / 2018 – 01
Datum: 01.11. 2018.godine
PREDSEDNIK KOMISIJE
Nenad Radojković