Потписан су Меморандум о разумевању у области доброг управљања са програмом Swiss PRO

Представници 96 локалних самоуправа, међу којима је и општина Жабари, потписали су Меморандум о разумевању у области доброг управљања са програмом Swiss PRO који подржавају владе Швајцарске и Републике Србије. Меморандум је потписао начелник општинске управе Небојша Миловановић.

Овим програмом поставиће се основе за изградњу капацитета и ресурса и почетак дугорочног процеса утемељивања принципа доброг управљања у рад и функционисање локалних администрација, а као резултат имаће побољшан квалитет пружања услуга за грађане.

Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО допринеће побољшању квалитета живота грађана и грађанки Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесима доношења одлука.

Програм Сwисс ПРО се спроводи у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Шумадије и западне Србије и региону јужне и источне Србије. Активности програма Сwисс ПРО, Влада Швајцарске подржава са укупно 5,8 милиона евра, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општна (СКГО).