15. jula 2020. biće sprovedena akcija suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Žabari.

 OBAVEŠTENJE

o akciji suzbijanja komaraca

 

         U sredu, 15. jula 2020. godinebiće sprovedenaakcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Žabari.

 

Suzbijanje komaracabiće izvedena sa zemlje, na otvorenim površinama, sredstvima koji su bezopasni za ljude i životnu sredinu tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva neće biti potrebne.

 

Upozoravaju se pčelari da budu u pripravnosti, jer preparati koji se primenjuju mogu nepovoljno delovati na pčele.      

 

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŽABARI