Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalni prihoda

  • Šef odseka za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda i poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda
  • Poslovi poreske evidencije i kancelarijski poslovi
  • Poreski inspektor kancelarijske kontrole
  • Poreski inspektor terenske  kontrole
  • Poslovi naplate lokalnih javnih prihoda i poreski izvršitelj