Kontakt

Telefon: 012 250130,
012 250 230.

Faks: 012/250-232

 

Matični broj za Opštinu Žabari je. 07162456,

Poreski identifikacioni broj:102672556,

Šifra delatnosti :8411

Tekući račun kod Uprave za trezor je:840-65640-21.

Predsednik opštine i zamenik predsednika
Skupština opštine
Opštinska uprava
Mesne kancelarije