Туристичка организација

Локалне власти кроз Туристичку организацију активно промовишу сеоски, ловни и риболовни туризам. На територији општине Жабари постоје изврсни услови и велико интересовање за верски, културни и еко туризам, као и за активни одмор драгих нам гостију.

В.д. директора Милица Микуљевић

Адреса: Кнеза Милоша 47

12374 Жабари

Тел: 012/250-130

емаил: turisticka.zabari@gmail.com