Komunalna inspekcija

 

 kancelarija broj 12

 telefon broj 012/250-130 lokal 23

064/81-33-224.