JNBR 15/2018 zaključen ugovor

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA

07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA

Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE „Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju saobraćajnice u okviru postojeće regulacije ulica u naselju Točka“
broj JN 15/2018