JN 18/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE

05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Nabavka usluga:
„Stručni nadzor i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 18/2018

4. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.