JN 16/2018 izmena i pojašnjenje

14.6.2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

14.6.2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.06.2018.


 

01.06.2018.       IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 16/2018 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova

„Izvođenje radova na sanaciji i investicionom održavanju dela zgrade za kulturno umetničku delatnost i zabavu Doma kulture u Porodinu na kat. parc. broj 7314 K.O. Porodin“ broj JN 16/2018

  1. Javni poziv                   30.5.2018
  2. Konkursna dokumentacija           30.5.2018.