PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Jun 2018

  1. Obaveštenje potrebna procena uticaja OPŠTINA ŽABARI
  2. Obeveštenje nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA

maj 2018

  1. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU „DOKI BOX 035“ iz SVILAJNCA
  2. ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA (OTPADNIH GUMA I PLASTIKE), KAPACITETA 20 TONA DNEVNO U ŽABARIMA NA KP BR 5153/3 U K.O. ŽABARI

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Kancelarija broj 16,

kontakt telefon 012/250-130, lokal 18

064/81-33-217.