JN 30/2018 Odluka o dodeli ugovora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDU OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova
Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

06-2-2019. Odluka o dodeli ugovora Rekonstrukcija saobraćajnica u opštini Žabari“ broj JN 30/2018

23-1-2019.IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 30/2018

23-1-2019 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

23-1-2019 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 30/2018

25-12-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU 30/2018
25-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 30/2018

 

PUBLIC INVITATION Number: 2 / 2018

an open procedure for awarding a public contract
on PPP with elements of concession
With
regard to
collection of bids aimed at awarding communal related activities pertaining to
collection, transport and disposal of municipal waste from the area of the municipality
of Zabari

 

Deadline for submission of bids:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at least by 12:00 hours

Public opening:
Upon expiration of 60 calendar days as of the
date of publication in the “Official Gazette of
the Republic of Serbia” at 13:00 hours

Contact persons

Contact person: Milena Vasić, e-mail:             jn.zabari AT gmail.com

JAVNI POZIV broj: 2/2018

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora
o JPP sa elementima koncesije
za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine
Žabari

14-1-2019.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA – OTVORENI POSTUPAK BR. 2/2018

14-1-2019. J A V N I P O Z I V broj: 2/2018 – otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije

 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS do 12;00 časova

Javno otvaranje: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS u 13:00

objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 1 od 11. januara 2019. godine.

JN 29/2018 Zaključen ugovor

  1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/12/19. godine
  2. Konkursna dokumentacija 2018/12/19. godine
  3. Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018.2018/12/28.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru „Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 29/2018. datum 2019/01/09.

 

28

JN 27/2018 Obaveštenje o obustavi ponovljenog postupka

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“ broj JN 27/2018 PONOVLJENI POSTUPAK

04-01-2019. Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 27/2018 ponovljeni postupak

30-11-2018 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – PONOVLJENI POSTUPAK

19.11.2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

19.11.2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

JNMV 27/2018 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

04-01-2019 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

13.11.2018. Odluka o obustavi postupka 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku usluga
„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na
teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“
broj JN 27/2018.

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari sa izmenama

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

21-12-2018, Sedma izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu 

31-10-2018. Šesta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

25-9-2018.Peta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

06-9-2018  Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

25.7.2018. Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

 

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 

 25-12-2018 Prva izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu
 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JN 28/2018

„Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na

teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini“

broj JN 28/2018.

24-12-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20-12-2018. Odluka o dodeli ugovora „Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritorije opštine Žabari“

11-12-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

11-12-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe.

  • Rok za dostavljanje ponuda 13.11.2018. god. do 12.00 časova