Plan javnih nabavki za 2019. 4. izmena

 

JN 08/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabaribroj JN 8/2019

10-6-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24-5-2019. Odluka o dodeli ugovovora

12-4-2019   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova „Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Žabari“ broj JN 8/2019

12-4-2019 Konkursna dokumentacija

Portal

JAVNI POZIV 2/2018 Odluka o dodeli ugovora

  otvoreni postupak dodele javnog ugovora
o JPP sa elementima koncesije
za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti
sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine
Žabari

07-6-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10-4-2019. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku „Obavljanje komunalne delatosti sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog odtpada sa područja opštine Žabari

14-1-2019.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA – OTVORENI POSTUPAK BR. 2/2018

14-1-2019. J A V N I P O Z I V broj: 2/2018 – otvoreni postupak dodele javnog ugovora o JPP sa elementima koncesije

 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS do 12;00 časova

Javno otvaranje: Istekom 60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja u sl. glasniku RS u 13:00

objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 1 od 11. januara 2019. godine.

JN 9/2019 Prevoz učenika pojašnjenje dokumentacije

Javna nabavka, otvoreni postupak  „Prevoz studenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 9/2019

30-5-2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 9-2019

13-5-2019.  Poziv za podnošenje ponuda

13-5-2019.Konkursna dokumentacija

JN 6/2019 Odluka o dodeli ugovora

„Nabavka kancelarijskog materijala“ broj JN 6/2019

30-5-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

30-5-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

15-5-2019. Odluka o dodeli ugovora

23-4-2019. Izmena konkursne dokumentacije

23-4-2019.Konkursna dokumentacija – izmenjena

19-4-2019. Konkursna dokumentacija

19-4-2019 Poziv za podnošenje ponuda

JN 4/2019 Zaključen ugovor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova – broj JN 4/2019 „GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OBJEKTA SOCIJALNE ZAŠTITE NA KAT. PARC. 6757 K.O. ŽABARI“

07-5-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-4-2019. Odluka o dodeli ugovora

02-04-2019 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

28-3-2019. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBJEKAT SOCIJALNE ZASTITE

28-3-2019 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

25-3-2019  PDF       Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

21-3-2019. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 4/2019

08-3-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN 4/2019

08-3-2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019               KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 4/2019 (WORD)

JN 05/2019 Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca

„Usluge deratizacije i suzbijanja komaraca“ broj JN 5/2019. sa današnjim datumom, 2019/03/29. godine. (naručilac Opštinska uprava Žabari).

06-05-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.1

06-05-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br.2

15-4-2019. Odluka o dodeli ugovora

29-3-2019. Poziv za podnošenje ponuda

29-3-2019 Konkursna dokumentacija

JN 7/2019 Zaključen ugovor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

za javnu nabavku radova

„Višeporodični stambeni objekat k.p.br. 6755 K.O. Žabari – spoljno uređenje“

broj JN 7/2019

24-4-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12-4-2019 Odluka o dodeli ugovora

29-3-2019. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

29-3-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN 1/2019 Nabavka materijala za saobraćaj

Nabavka materijala za saobraćaj“ broj JN 1/2019.

14-04-2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20-03-2019. Odluka o dodeli ugovora

05-03-2019.  Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2019

05-03-2019, Konkursna dokumentacija JN 1/2019