JN 20/2018

14.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO


„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcija trotoara – popločavanje ulice Kneza Miloša, opština Žabari“ broj JN 20/2018

  1. Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018.
  2. Poziv za podnosenje ponuda JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI    25.7.2018.

 

 

 

JN 1/2018

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik  RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Skupština opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari
objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018 „Ugostiteljske usluge povodom Dana opštine“

10.8.2018.  Poziv za podnošenje ponuda  
10.8.2018. Konkursna dokumentacija  

 

JN 8/2018 Odluka o izmeni ugovora

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA 

04.5.2018.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 8/2018

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova 2„GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, IZDVOJENO ODELJENJE U SIBNICI“ broj JN 8/2018

JN 7/2018 Odluka o izmeni ugovora

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN

04.5.2018.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018.   Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 7/2018

 

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, ISTURENO ODELJENJE U KOČETINU

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

OTVORENI POSTUPAK

JN 19/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.8.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUza javnu nabavku broj 19/2018 “Nabavka i isporuka električne energije“

11.7.2018. Odluka o dodeli ugovora.


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik
RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul.
Kneza Miloša 103, 12374 Žabari
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku male vrednosti broj 19/2018
„Nabavka i isporuka električne energije“

1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/06/27. godine
2. Konkursna dokumentacija 2018/06/27. godine

 

JN 22/2017 ODLUKA O IZMENI UGOVORA

26.7.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI AMBULANTA VLAŠKI DO


20.4.2018.   Obaveštenje o zaključenom  ugovoru „GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI ZDRAVSTVENE AMBULANTE U VLAŠKOM DOLU“ broj JN 22/2017

 Građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu broj JN 22/2017

JN 16/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN

09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO

14.6.2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

14.6.2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.06.2018.


 

01.06.2018.       IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 16/2018 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku radova

„Izvođenje radova na sanaciji i investicionom održavanju dela zgrade za kulturno umetničku delatnost i zabavu Doma kulture u Porodinu na kat. parc. broj 7314 K.O. Porodin“ broj JN 16/2018

  1. Javni poziv                   30.5.2018
  2. Konkursna dokumentacija           30.5.2018.

3. izmena plana nabavki za 2018 godinu

25.7.2018. Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

 

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JN 14/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.7.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku broj 14/2018, otvoreni postupak “Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“

25.6.2018.  Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Prevoz studenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 14/2018

23.05.2018

1. Pojašnjenje konkursne dokumentacije
2. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
3. Konkursna dokumentacija- izmenjena
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-53/2018-01 od 23.04.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku usluga
„Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije
opštine Žabari“
broj JN 14/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/04/26. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 2018/04/26. godine

JN 18/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE

05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Nabavka usluga:
„Stručni nadzor i koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 18/2018

4. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.