JNMV 26/2018

„Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnica u naselju Simićevo, u opštini Žabari“

15-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08-10-2018. Odluka o dodeli ugovora

28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

29-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JN 23/2018

10-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 2/2018

10-9-2018. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

10-9-2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 23/2018

 


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-78/2018-01 od 22.08.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

Nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Žabari“

broj JN 23/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 23/2018

JN 24/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-79/2018-01 od 04.09.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
za javnu nabavku radova
„Izvođenje radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i
ulica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 24/2018

 

06-9-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

06-09-2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN 22/2018

05-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
Nabavka usluga:
„Izrada energetskog pasoša za OŠ „Dude Jović“ u Kočetinu i Sibnici i
zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu “
broj JN 22/2018

06-9-2018  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

06-9-2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 22/2018

JN 21/2018

05-10-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Tehnički pregled izvedenih radova u OŠ „Dude Jović“ u Žabarima, Brzohodu, Kočetinu i Sibnici i zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu“
BROJ JNMV: 21/2018

06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED SKOLE I AMBULANTA

06-9-2018 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JN 25/2018

05-10-2018. Obavešenje o zaključunom ugovoru

19-9-2018.  Odluka o dodeli ugovora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
„Nabavka usluga:
„Stručni nadzor nad izvođenjem radova na letnjem održavanju lokalnih puteva i
ulica na teritoriji opštine Žabari“
broj JN 25/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN 7/2018 Odluka o izmeni ugovora

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN

04.5.2018.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018.   Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 7/2018

 

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, ISTURENO ODELJENJE U KOČETINU

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

OTVORENI POSTUPAK

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari – izmena

25-9-2018.Peta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

06-9-2018  Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

25.7.2018. Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

 

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

JN 22/2017 ODLUKA O 2. IZMENI UGOVORA

31.8.2018. ODLUKA O 2. IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI AMBULANTA VLAŠKI DO

26.7.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI AMBULANTA VLAŠKI DO


20.4.2018.   Obaveštenje o zaključenom  ugovoru „GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI ZDRAVSTVENE AMBULANTE U VLAŠKOM DOLU“ broj JN 22/2017

 Građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu broj JN 22/2017

JN 8/2018 Odluka o izmeni ugovora

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA 

04.5.2018.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.4.2018. Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br 8/2018

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU za javnu nabavku radova 2„GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI I SANACIJI OSNOVNE ŠKOLE „DUDE JOVIĆ“ ŽABARI, IZDVOJENO ODELJENJE U SIBNICI“ broj JN 8/2018