Obaveštenje

Zbor verskog praznika Uskrsa, opština Žabari neće raditi od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa  6,7,8 i 9.aprila. Prvi radni dan posle praznika je utorak 10. april.     Svim građanima koji slave, želimo srećan praznik

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2018. godinu

Dragi sugrađani i sugrađanke, Osnovna svrha dokumenta koji je pred vama jeste da na što jednostavniji i razumljiviji način objasni u koje svrhe se koriste javni resursi da bi se zadovoljile potrebe građana. Građanski budžet predstavlja sažet i jasan prikaz Odluke o budžetu opštine Žabari…

OBAVEŠTENJE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora,…