Opštini Žabari 5,5 miliona za podsticaj natalitetu

 

 

Predsednik opštine Jovan Lukić potpisao je ugovor sa ministarkom dr Slavicom Đukić Dejanović za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018.godini. U okviru projekta kojim je Opština Žabari konkurisala na Javnom pozivu koji je raspisalo ovo ministarstvo finansiraće se očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, rešavanje problema neplodnosti i aktiviranje lokalne samouprave. U okviru ovih mera i planiranih aktivnosti, u okviru projekta, opština Žabari opremiće Odeljenje ginekološke službe u Domu zdravlja Žabari nabavkom ultrazvučnog aparata sa abdominalnom i vaginalnom sondom, digitalni kolposkop, ginekološkim stolom, reflektorom sa stalkom, dvostepenikom i 30 spekuluma. U okviru Odeljenja dečije službe biće angažovan jedan lekar opšte prakse za rad sa školskom decom na period od 6 meseci.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku odobrio je sredstva u iznosu od 4.455.000,00 dinara dok je učešće Opštine Žabari 1.113.750,00 dinara.