Odluka o izmeni odluke broj 02-3/2018-01 od 19.04.2018.godine

Komisija za dodelu sredstava – projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“ formirana od strane Opštinskog veća opštine Žabari je na osnovu člana 7.Pravilnika o dodeli sredstava – Projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“ broj 10-17 od 26.01.2017.godine i raspisanog Javnog poziva broj 12-18 od 27.02.2018.godine, na sednici koja je održana 20.04.2018.godine, jednoglasno donela

ODLUKU

O izmeni odluke broj 02-3/2018-01 od 19.04.2018.godine

Član 1.

U članu 1. tačka 4. napred navedene odluke menja se iznos od „140.000,00 dinara“ tako da umesto toga treba da stoji „120.000,dinara“.

Član 2.

U svemu ostalom odluka ostaje neizmenjena.

Član 3.

Sa ovom odlukom upoznati Kulturno umetničko-društvo na koje se ova izmena odnosi.

Član 4.

Odluku objaviti na sajtu opštine Žabari i oglasnoj tabli.

 

REPUBLIKA SRBIJA, Opština Žabari

Komisija za dodelu sredstava – projekta „Ostale kulturne manifestacije opštine Žabari“

Broj: 02-3/2018-01 Datum: 20.04.2018.godine

 

27