JAVNI POZIV

Komisija za sport Opštine Žabari raspisuje
JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA ZA POSEBAN PROGRAM ( ADAPTACIJA I SANACIJA SPORTSKOG OBJEKTA)U IZNOSU OD 500.000,00 DINARA ZA 2018.GODINU

Obaveštavaju se sportski klubovi sa teritorije Opštine Žabari da se prijave na konkurs za dodelu sredstava za POSEBAN PROGRAM za 2018.godinu.

Predviđena sredstva za poseban program u 2018 godini su 500.000D0 dinara

Prijave na konkurs dostaviti na adrseu Sportskog saveza opštine Žabari u roku od 3 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i Opštinskom sajtu.

Pravo na konkurs imaju svi klubovi sa teritorije opštine Žabari.