Pomoć u kući

Predsednik Opštine Žabari Jovan Lukić i direktorka Centra za socijalni rad Opštine Žabari Marina Milošević, potpisali su ugovor o poveravanju pružanja usluge „Pomoć u kući“ Centru za socijalni rad. U budžetu Opštine Žabari obezbeđena su sredstva za realizaciju ovog ugovora u okviru Projekta „Pomoć u…

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. Prema poslednjim podacima, od 12.04.2018. godine važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 3,00%. Period primene Referentna kamatna stopa…

Posted in LPA   

Obaveštenje

Zbor verskog praznika Uskrsa, opština Žabari neće raditi od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa  6,7,8 i 9.aprila. Prvi radni dan posle praznika je utorak 10. april.     Svim građanima koji slave, želimo srećan praznik

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2018. godinu

Dragi sugrađani i sugrađanke, Osnovna svrha dokumenta koji je pred vama jeste da na što jednostavniji i razumljiviji način objasni u koje svrhe se koriste javni resursi da bi se zadovoljile potrebe građana. Građanski budžet predstavlja sažet i jasan prikaz Odluke o budžetu opštine Žabari…

OBAVEŠTENJE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora,…

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. Prema poslednjim podacima, od 14.03.2018. godine važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 3,25%. Period primene Referentna kamatna stopa 11.02.2016. – 06.07.2016. 4,25% 07.07.2016. – 06.09.2017. 4,00%…