Обрасци

ЛПА » Обрасци

Датум Објаве Назив документа Преглед/Преузми
18.01.2017. Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме Преглед (.ПДФ)
16.06.2016. Образац-Изјава Преглед (.ПДФ)
09.02.2016. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. Образац ППИ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. Образац ПП ЗИ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОБРАЗАЦ ПП ЛКТ Преглед (.ПДФ)