ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу члана 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда…

Нови апарати-савремена гинеколошка служба

    Нова, савремена опрема за Одељење гинеколошке службе Дома здравља у Жабарима је у функцији и доступна је свим пацијенткињама са подручја ове општине. Реч је о ултразвучном апарату са две сонде, дигиталном колпоскопу и новом гинеколошком столу са…

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и…

ОБАВЕШТЕЊЕ

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 40, 41, 42, 43 и 44 ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014)   Обавештавају се сва правна лица, предузетници и физичка лица на територији Општине Жабари да у циљу обезбеђивања услова за безбедно…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

На основу члана 36, 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ оглашава   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ   I. Јавно предузеће: Јавно комунално предузеће Комуналац Жабари,…

Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину

На основу члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину („Службени гласник РС „, бр. 95/2018), члана 6, члана  7. члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013…

К О Н К У Р С

 ЗА  ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину Материјална помоћ се додељује студентима који се школују на државним факултетима и вишим школама, као и ученицима државних средњих школа без једног или оба родитеља…

Успешна 2018. година

Пише:  Локална самоуправа у Жабарима асфалтирала улице, обезбеђивала водоснабдевање, сређивала школе и вртиће, а доводи и инвеститоре. њени грађани, задовољни су овогодишњним учинком локалне самоуправе, јер се радило успешно у свим областима. У првом реду, радило се на довођењу инвеститора,…

Обавештење о избору најповољније понуђача за набавку седишта за бебе

23-11-2018. Обавештење о избору најбољег понуђача 7-11-2018. ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе. На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога…