Обавештења

ЛПА » Обавештења

Датум објаве                         Назив документа                                          Преглед/Преузми                  
08.09.2017 Обавештење за референтну каматну стопу НБС Преглед (.PDF)
07.06.2017 Издавање уверења Преглед (.PDF)
27.03.2017 Обавештење-истицање фирме на пословном простору Преглед (.PDF)
24.01.2017 Правилник о начину достављања пореских аката Преглед (.PDF)
23.01.2017 Oбавештење-подношење пореске пријаве за физичка лица Преглед (.PDF)
14.10.2016 Уплата четвртог квартала пореза на имовину Преглед (.PDF)
13.07.2016 Обавештење за референтну каматну стопу Преглед (.PDF)
16.06.2016 Обавештење о размени података Преглед (.PDF)
24.03.2016 Обавештење о репрограму дуга Преглед (.PDF)
25. Фебруар 2016. год Обавештење о начину доставе решења Преглед (.PDF)
16. Фебруар 2016.год Обавештење - Одлука о локалним комуналним таксама Преглед (.PDF)
10. Јануар 2014.год. ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Преглед (.PDF)