Заштита животне средине

Документи » Заштита животне средине

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
08.12.2016 Обавештење о захтеву за давање сагласности на студију о проц. ут. на ЖС АУТО КОМ, Влашки До Преглед (ПДФ)
07.12.2016 Студија отпада Влашки до
Преглед (ПДФ)
07.12.2016 Ситуација са објектима
Преглед (ПДФ)