КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ реализује УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ. 04-04-2019..ЈАВНИ ПОЗИВ Жабари 2019 04-04-2019. Пријава на конкурс Жабари 2019

МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД ГРАНИЦА БУГАРСКЕ-ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магисталног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода. Према утврђеној траси, гасовод…

Решење о именовању  директора ЈКП Комуналац  Жабари  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.  године, донела је      Р Е Ш Е Њ Е о именовању  директора Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари       Именује се Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца,  на  функцију  директора Јавног  комуналног…

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу члана 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда…

Нови апарати-савремена гинеколошка служба

    Нова, савремена опрема за Одељење гинеколошке службе Дома здравља у Жабарима је у функцији и доступна је свим пацијенткињама са подручја ове општине. Реч је о ултразвучном апарату са две сонде, дигиталном колпоскопу и новом гинеколошком столу са…

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и…

ОБАВЕШТЕЊЕ

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 40, 41, 42, 43 и 44 ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014)   Обавештавају се сва правна лица, предузетници и физичка лица на територији Општине Жабари да у циљу обезбеђивања услова за безбедно…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

На основу члана 36, 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ оглашава   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ   I. Јавно предузеће: Јавно комунално предузеће Комуналац Жабари,…